Einmal ist keinmal

犬奸 – 聊斋志异

青州贾某,客于外,恒经岁不归。家畜一白犬,妻引与交,犬习为常。一日,夫至,与妻共卧。犬突入,登榻,啮贾人竟死。后里舍稍闻之,共为不平,鸣于官。官械妇,妇不肯伏,收之。命缚犬来,始取妇出。犬忽见妇,直前碎衣作交状。妇始无词。使两役解部院,一解人而一解犬。有欲观其合者,共敛钱赂役,役乃牵聚令交。所止处,观者常数百人,役以此网利焉。后人犬俱寸碟以死。呜呼!天地之大,真无所不有矣。然人面而兽交者,独一妇也乎哉?

聊斋志异是每个80后的童年记忆之一

一则聊斋志异中的小故事,某豆友画成了漫画。很赞的画风,粗俗却深刻的人性浮世绘。料想这看客心态,一千年来未曾有变,前几年冠希艳照门,前几天公交司机被刺身亡,并无过之。集体道义强奸真理性情,却有犬奸过之而无不及,旁观之众人,与此妇有何异?引一句古话:呸!狗都不如!